fbpx

Bilingual MC

Bilingual MC (MC Song ngữ)

  1. Biligual MC specialized in MC skills

Là lớp học dành cho những học viên có khả năng nói tiếng anh tốt những chưa có kỹ năng MC. Bên cạnh những môn học dành cho người dẫn chương trình song ngữ sẽ là các môn học kỹ năng của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

2. Biligual MC specialized in English skills

Đây là lớp dành cho những học viên đã có kỹ năng dẫn chương trình nhưng trình độ ngoại ngữ mức vừa đủ, chưa hoàn thiện. Lớp học này sẽ tích hợp nhiều môn học như luyện phát âm, luyện ngữ pháp, kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh… Thông qua đó, giúp học viên hình dung và biết cách sử dụng tiếng anh trong môi trường nói trước công chúng là như thế nào. Học viên sẽ được học cụ thể những mẫu câu thường được sử dụng trong một chương trình song ngữ là như thế nào, hoặc là cách xử lý tình huống, phỏng vấn bằng tiếng anh và phiên dịch trực tiếp. Với 2 khoá học này, học viên hoàn toàn có thể trở thành những người dẫn chương trình song ngữ chuyên nghiệp.

 

 

4 thoughts on “Bilingual MC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *