Foundation

Foudation: (Nền tảng)

Cũng giống như lớp Beginner, tối thiểu có 20 học viên, đây là bước tiến thứ 2, không chỉ được làm quen, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức sâu hơn, rộng hơn và nền tảng nhất cho một người dẫn chương trình. Khoá học cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng tiêu chuẩn bởi vì đa số các MC hiện nay làm việc dựa trên sự học hỏi lẫn nhau và nghề dạy nghề là chủ yếu nên chưa nắm được đâu là chuẩn, đâu là cái đúng. Lớp học này góp phần định hình cho học việc những kỹ năng chuẩn xác dành cho một người dẫn chương trình tránh những sai sót khi làm nghề. Khoá học có nhiều môn học mới lạ, hấp dẫn như Sử dụng đạo cụ, Làm chủ sân khấu, Sự quyến rũ của người dẫn chương trình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *