fbpx

Các Khóa Học MC Và Kỹ Năng Nói Chuyên Nghiệp

Bilingual MC

Bilingual MC (MC Song ngữ) Biligual MC specialized in MC skills Là lớp học dành cho những học viên có khả năng nói tiếng anh tốt những chưa có kỹ năng MC. Bên cạnh những môn học dành cho người dẫn chương trình song ngữ sẽ là các môn học kỹ năng của một người […]

One On One

ONE ON ONE Đây là chương trình học rất đặc biệt, vì khóa học không được thiết kế sẵn, cũng không cố định thời lượng, thời gian học mà học viên sẽ được thiết kế lộ trình dựa trên phương pháp cá nhân hóa một cách tối đa. Học viên sẽ được ưu tiên học […]